Fifty-One Nederland Fifty-One Nederland
Menu top
Menu bottom
Nederland

Agenda


Alleen leden kunnen de agenda raadplegen.

Onze Structuur

Fifty-One International steunt op het geheel van Fifty-One clubs die verenigd zijn in districten met aan het hoofd ervan een gouverneur.

Het basiselement van Fifty-One International is de club; haar dynamiek bepaalt de gehele beweging. Iedere Club wordt geleid door een bestuur bestaande uit een voorzitter, vicevoorzitter, secretaris , penningmeester en een verantwoordelijke voor het protocol.

De goede gang van zaken binnen een Club veronderstelt de regelmatige aanwezigheid van haar leden tijdens de statutaire vergaderingen en hun bereidheid tot inzet en deelname aan de projecten die georganiseerd worden.

Men beoogt een verrijking van het functioneren van de Club door verschillende beroepen en functies bij elkaar te brengen in één Club.

Om de leden zo actief mogelijk te betrekken bij alle geledingen van de Club en de Beweging, zal men hen laten deelnemen aan een van de vijf werkgroepen telkens onder leiding van een commissaris; het betreft: Dienst aan de Gemeenschap, Interne zaken, Externe Zaken, Toezicht en Protocol.

Binnen de Club heerst een sfeer van oprechte vriendschap die iedereen in staat moet stellen zich volgens zijn aard en persoonlijkheid te ontplooien.

Men zal ook ervoor zorgen dat door de onderlinge contacten de verstandhouding versterkt wordt. De vergaderingen verlopen in een hoffelijke en zeer hartelijke sfeer.

"Zijn Club dienen
Met zijn Club dienen"

Fifty-One Nederland is aangesloten bij de Serviceclubs in Nederland (SIN)

HOME