Fifty-One Nederland Fifty-One Nederland
Menu top
Menu bottom
Nederland

Agenda


Alleen leden kunnen de agenda raadplegen.

Dienst aan de Gemeenschap

De Fifty-One International wil duidelijk haar wil concretiseren om ten dienste te staan van de gemeenschap en het goede doel te steunen. Zij geeft daar gestalte aan door initiatieven te ontwikkelen en te begeleiden.

Dienst aan de Gemeenschap is één van de belangrijkste doelstellingen van de beweging en neemt een vooraanstaande plaats in binnen het functioneren van elke club.

  • Er zijn projecten van velerlei aard mogelijk, zoals:
    Verlenen van morele en praktische steun aan minder validen of hulpbehoevenden in binnen- en buitenland;
  • Steun aan de sociaal minder bedeelden in onze maatschappij;
  • Bijdragen aan de culturele vorming van jongeren.

De financiering benodigd voor het realiseren van deze doelstellingen wordt gegenereerd door allerlei activiteiten die door de clubs worden georganiseerd.

HOME