Club Utrecht Fifty-One Nederland
Menu top
Menu bottom
Utrecht en een van de grachten

Agenda


Alleen leden kunnen de agenda raadplegen.
Fifty One Club Utrecht
    organiseerde het
 Fifty One Event 2014


Meer informatie over de
prachtige dag vindt u hier.


Welkom bij club Utrecht

Fifty-One Utrecht is opgericht in de 80-er jaren en is nog steeds een kleine club met leden die wonen of werken in de omgeving van Utrecht en het Gooi.

Enigszins afwijkend van de algemene regel heeft Club Utrecht besloten 1 maal in de drie weken bij elkaar te komen. De bijeenkomsten hebben een divers karakter. Iedere zes weken vergaderen we in Green Village in Nieuwegein. Dit vindt plaats aan de dinertafel en vangt om 19.00 uur aan. Tussendoor hebben we een bijeenkomst bij iemand thuis, alwaar een spreker wordt uitgenodigd zijn verhaal te doen. Aanvang 20.00 uur. Deze locatie rouleert. Een aantal keren per jaar gaan we op tour en verplaatsen onze vergadering naar een zusterclub. Eens per jaar wordt er een Ladies' Night georganiseerd waarbij gezamenlijk met de partners van de leden een activiteit wordt ondernomen.

Een jaarlijkse traditie is de nieuwjaarsborrel begin januari. Een evenement waar alle leden en partners ieder jaar weer naar uitzien. Ook starten wij het seizoen traditiegetrouw met en BBQ ten huize van een van de leden.

Een nieuwe dimensie binnen club Utrecht zijn de bezoeken aan andere clubs, alwaar een interessant evenement georganiseerd wordt. Dit doen we eveneens een paar keer per jaar.

Naast vriendschap is een ander element vermeldenswaard en dat is de dienst aan gemeenschap. Men kan hierbij denken aan allerlei voorbeelden waaraan tijd, geld en/of bekwaamheid kan worden gegeven ter ondersteuning van plaatselijke of (inter)nationale serviceprojecten. Als rode draad loopt door de serviceclub de "dienst aan de gemeenschap" waarbij elke club zich ten doel stelt om één serviceproject per jaar te doen. Hierbij is het niet de bedoeling om door middel van geldinzameling onder de leden tot realisatie te komen, maar meer door hand- en spandiensten aan de gemeenschap of het doen laten realiseren van projecten. Er is dus een duidelijk doel en een behoefte om de dienstbaarheid aan de gemeenschap inhoud te geven.